Podróżuj bezpiecznie po Polsce!

Obecnie każdego z nas zastanawia, czy podczas podróży będzie bezpieczny. W jaki sposób Hotele będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoim gościom? W erze „post-COVID” dwa główne zalecenia to utrzymywanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja. Zobacz co robią hotele, aby sprostać obecnym, podniesionym wymaganiom higienicznym od 4 maja 2020 roku (ze zmianami od 5 czerwca 2020).

Zachowanie dystansu

Aktualnie nie obowiązują już limity gości w obiektach. W każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu dystansu min. 2 m od innych osób.

Kontakt gościa z personelem jest ograniczony, m.in. proces meldowania ma być skrócony do minimum, a sprzątanie pokoi podczas pobytu może odbywać się wyłącznie na życzenie gościa (należy zgłosić najlepiej telefonicznie recepcji) podczas jego nieobecności w pokoju.

Dezynfekcja

Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk mają być dostępne dla gości, w szczególności przy wejściu do hotelu, recepcji, windach.

Pokoje mogą być ponownie wynajęte po rutynowym sprzątaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownym wywietrzeniu pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonaniu ozonowania / zamgławiania / dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.

Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne i często dotykane, takie jak windy, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych muszą być na bieżąco dezynfekowane, nie rzadziej niż co godzinę. Zasada ta dotyczy także ogólnych toalet.

Personel hotelu musi być wyposażony w środki ochrony (maseczki), a także rekomendowane jest umożliwienie gościom zakupu maseczek bezpośrednio w recepcji.

Posiłki

Restauracje i bary hotelowe działają zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dla branży gastronomicznej. Posiłki mogą być serwowane w restauracji z zachowaniem zalecanych odstępów pomiędzy stolikami lub może działać bufet z dedykowanymi osobami do jego obsługi, lub posiłki mogą być serwowane przez room service.

Dodatkowe usługi

Dodatkowe usługi, takie jak baseny, sauny, sale zabaw dla dzieci, dyskoteki mogą działać zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dla odpowiednich branż.

Oferty z możliwością zwrotu

W trosce o komfortowe i bezpieczne planowanie Twoich podróży, wprowadziliśmy nowość - Oferty Elastyczne – Zwrot na Środki Triverna. Jeśli Twoje plany się zmienią, będziesz mógł odwołać rezerwację.

Zobacz wszystkie oferty z możliwością anulowania

Poniżej prezentujemy pełne wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa hotelowym gościom stworzone przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 28.04.2020 (ze zmianami 05.06.2020).

 • Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 • Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 • Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 • Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 • Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 • Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • Funkcjonowanie restauracji i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów zgodnie z zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.
 • Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.